Thủ tục gia hạn visa LĐ1, LĐ2 cho người nước ngoài tại Việt Nam

19/02/2021 Tuấn Phát

 Thủ tục gia han visa vietnam cho lao động người nước ngoài

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên 03 tháng phải xin giấy phép lao động tại Việt Nam. Người nước ngoài khi có giấy phép lao động tại Việt Nam có thể xin thị thực tối đa 1 năm trong trường hợp không xin cấp thẻ thị thực lao động tạm thời, bao gồm:

Visa LD1 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác. ";

Visa LD2 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bắt buộc phải có giấy phép lao động.

Visa LD1, LD 2 là loại thị thực cấp cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc. Visa LD có thời hạn tối đa là 01 năm (12 tháng), khi sắp hết hạn nếu bạn muốn ở lại Việt Nam có thể xin gia hạn thêm 1 năm.

Ngoài ra, nếu giấy phép lao động có thời hạn từ 1 năm trở lên thì người nước ngoài có thể xin thẻ tạm trú.

 1. Quy định về thị thực lao động đối với người nước ngoài 

  • Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014 / QH13, ngày 16/6/2014).

  • Luật SỐ 51/2019 / QH14 SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, CHUYỂN NHƯỢNG, CHUYỂN NHƯỢNG, Cư trú của NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

  • Thông tư số 04/2015 / TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định về các mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

  • Thông tư số 31/2015 / TT-BCA, ngày 06/7/2015 của Bộ Công an hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, thẻ tạm trú, cho phép xuất nhập cảnh, định cư cho người nước ngoài vào Việt Nam.

 2. Hồ sơ gia hạn visa D1, LD2 bao gồm: 

  • Hộ chiếu gốc của người nước ngoài còn hạn

  • Đơn xin cấp thị thực và gia hạn tạm trú theo mẫu NA 5

  • Giấy phép lao động hoặc miễn giấy phép lao động.

  • Xác nhận tạm trú của công an địa phương nơi người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam hoặc bản in tờ khai trực tuyến khi đăng ký tạm trú trực tuyến

  • Giấy giới thiệu nhân viên đến nộp hồ sơ.

 3. Xin visa / gia hạn visa lao động 

Người nước ngoài hoặc người được doanh nghiệp cử đến làm thủ tục tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh

 4. Thời gian xử lý visa lao động 

Thời hạn gia hạn thị thực cho người nước ngoài là 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ

Vé Máy Bay Khuyến Mãi